Noutăți

Au început înscrierile în învățământul dual și profesional

Conform calendarelor specifice, după publicarea rezultatelor finale obținute la Evaluarea națională, absolvenții clasei a VIII-a pot opta, pentru continuarea studiilor, atât în învățământul liceal, cât și în învățământul profesional sau învățământul dual.

 Până pe 20 iulie are loc prima etapă de admitere în învățământul profesional și profesional dual. Astfel, în acord cu datele din Calendarul admiterii în învățământul profesional și profesional dual, începând cu data de  29 iunie și până pe  data de  07 iulie 2020, are loc înscrierea candidaților  pentru învățământul profesional și învățământul dual, pe baza Fișei de înscriere și a foii matricole. Înscrierea candidaților se realizează de către unitățile de învățământ gimnazial, prin transmiterea electronică la unitățile școlare care au ofertă pentru învățământul profesional și  dual.  

 

La solicitarea  operatorilor economici, pentru anul școlar 2020-2021, au fost propuse  81 de clase pentru  învățământul profesional din care 9.5 clase pentru învățământul  dual. Elevii care vor candida pentru învățământul profesional dual, vor beneficia de bursă profesională, în valoare de 400 de lei (200 de lei de la bugetul de stat și 200 de lei  de la  operatorul economic). În plus, elevii de la învățământul  profesional  dual,  vor avea ocazia să-și formeze competențe profesionale specifice calificării pentru care au optat, direct la operatorul economic, prin stagii de practică, desfășurate de-a lungul celor trei ani de școlarizare.

Oferta pentru învățământul profesional dual, pentru anul școlar 2020-2021:

Unitatea școlarăCalificareaNr locuri propuse
Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții IașiMecanic aeronave28
Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze12
Liceul Tehnologic ”D. Leonida” IașiElectrician exploatare joasă tensiune14
Colegiul Tehnic ”Ion Holban” IașiLucrător hotelier14
Colegiul Tehnic ”M. Sturdza” IașiSudor14
Liceul Tehnologic de Mecatronică și AutomatizăriElectrician exploatare joasă tensiune25
Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” IașiComerciant vânzator23
Colegiul Agricol și de Industrie Alimenatră „Vasile Adamachi„ IașiBrutar patiser preparator produse făinoase12
Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” IașiOperator la mașini cu comandă numerică14
Lăcătuș mecanic prestări servicii14
Liceul Tehnologic ”Petru Poni” IașiOperator în induatria de medicamente și produse cosmetice15
Liceul Tehnologic Economic de Turism IașiBucătar10
Cofetar-patiser10
Ospătar(chelner), vânzător în unități de alimentație10
Liceul Tehnologic Agricol ”M. Kogălniceanu” MiroslavaBrutar patiser preparator produse făinoase14
Mecanic agricol28
 Total 257

              În cazul în care  numărul candidaților care optează pentru o anumită calificare este mai mare decât numărul locurilor  disponibile,  se va  lua în considerare o probă suplimentară de admitere. În acest an școlar, proba suplimentară de admitere a fost decisă  la nivelul unității de învățământ cu ofertă pentru învățământul profesional și va consta în calcularea mediei  de admitere luând în considerare una sau mai multe discipline studiate în clasele V-VIII, stabilite în raport cu relevanța acestora pentru calificarea respectivă.

                 Oferta pentru învățământul profesional și cel dual poate fi consultată atât pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași, la secțiunea Admitere, cât și în broșura Admitere în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 care poate fi accesată la adresa: http://www.isjiasi.ro/documente/admitere%202020/IS_Brosura%20admitere%20cls%20IX_2020-2021.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *